La FNATH en quelques chiffres

200 000 adhérents
depuis 1921
20 000 bénévoles
 

 
French English Italian Portuguese Polish Turkish Albanian Russian Moroccan

Yasal hizmetlere ulaşım


‘Maisons de la justice de du droit’ lardan (Yasal Yardım Merkezlerinden) haklarınız hakkında ücretsiz danışmanlık alabilirsiniz. Avukatlar birliği olan FNATH da ayrıca yardım eder.

Yasal sistem ücretsiz olmasına rağmen, bilhassa bir avukat tarafından savunulmak gibi, bazı masrafları ödemek zorundasınız. Devlet sizin ödeme gücünüze göre Avukata parasal destek sağlar, şöyle ki :
 • Geliriniz 929 EUR’dan az ise, masrafın tamamını
 • Geliriniz 1.393 EUR’dan az ise masrafın bir kısmını
Fransa’nın tümünde görev yapan Yasal yardım birliği olan FNATH’ın size olan masrafı bir avukat kullanmaktan daha azdır.

İlave bilgi için :
www.vos-droits.justice.gouv.fr
www.fnath.orgİş yerinde bir kazanız oldu

İş yerinde bir kaza olması halinde işvereninize 24 saat içinde haber vermeniz şarttır.. İş vereniniz :
 • size derhal ücretsiz tıbbi bakım almanız için bir belge vermekle yükümlüdür
 • kazayı 48 saat içinde CPAM’a ( sigorta fonuna) kazanın nasıl olduğunu ve şahitlerin isimlerini belirterek raporlandırmak zorundadır. Bu konu mecburidir ve işvereniniz bu işlemi yapmayı reddedemez
CPAM 30 gün içinde cevap vermez ise , kazanız otomatik olarak bir iş kazası olarak kabul edilir. CPAM bu süreyi iki aya kadar uzatabilir.

Çalışmayı bıraktığınız andan itibaren tamamen düzelinceye ve şartlarınız düzene girinceye kadar haklarınızı ( çalışamadığınız süre için günlük harçlık) almaya hakkınız vardır.

İşe döndüğünüzde ‘visite de reprise’ olarak adlandırılan doktor muayenesine tabi tutulmanız gerekir.

İş vereniniz size kaza nedeni ile işten çıkartamaz. Doktor sizin aynı pozisyona dönmeniz için yeterli olmadığınızı söylerse, şirkette size başka iş verilmelidir.

Kaza bir sakatlığa sebebiyet verirse aşağıdakileri alırsınız :
 • % 10 dan daha az sakatlık halinde toplu bir ödeme. Toplam miktar sakatlık derecesine göre değişmektedir ve 388,56 EUR ile 3884,338 EUR arasında olabilir
 • Düzenli yardım : %10 veya daha fazla sakatlandıysanız düzenli yardım alırsınız. Bunun miktarı sakatlığınızın derecesine ve işi bırakmadan önceki 12 ay bıyunbca aldığınız ücrete bağlıdır
Yaralanma veya hastalanma ölüm ile neticelendiği takdirde, bu kişinin eş ve çocuklarına tazminat verilebilir.

FNATH size kurallar ve uygulamaları hakkında gerekli danışmanlığı yapabilir. (CPAM, MSA) Sosyal Güvenlik fonunun kararlarına karşı itiraz edebilirsiniz , detaylar için FNATH’a sorunuz.

İlave bilgi için :
vosdroits.service-public.fr
www.fnath.orgHastalığınız iş ile ilgili

Aşağıdaki hallerde hastalığınız iş ile ilgili olarak kabul edilebilir :
 • İş ile ilgili hastalıklar tablosunda mevcuttur ( buarada 98 adet iş hastalığı ve 57 adet zirai çalışmalara ait iş hastalığı vatdır)
 • İşiniz ve hastalığınız arasında bir bağlantı kurulursa ve siz % 25 den fazla sakat durumda kalırsanız
Hastalığınızı CPAM’a bildirmek size bağlıdır (işvereninize değil). İş vereninize durumunuzu bildirmek ve iş yapamıyorsanız bir doktor raporunu vermek durumundasınız.

CPAM 30 gün içinde cevap vermez ise , durumunuz otomatik olarak iş ile ilgili olarak kabul edilir. CPAM bu süreyi 3 aya kadar uzatabilir.

Çalışmayı bıraktığınız andan itibaren tamamen düzelinceye ve şartlarınız düzene girinceye kadar haklarınızı ( çalışamadığınız süre için günlük harçlık) almaya hakkınız vardır.


Hastalığınız ile ilgili masraflar karşılanacaktır. İşe döndüğünüzde ‘visite de reprise’ olarak adlandırılan doktor muayenesine tabi tutulmanız gerekir.
İş vereniniz size durumunuz nedeni ile işten çıkartamaz. Doktor sizin aynı pozisyona dönmeniz için yeterli olmadığınızı söylerse, şirkette size başka iş verilmelidir.

Hastalığınız bir sakatlığa sebebiyet verirse aşağıdakileri alırsınız :
 • % 10 dan daha az sakatlık halinde toplu bir ödeme. Toplam miktar sakatlık derecesine göre değişmektedir ve 388,56 EUR ile 3884,338 EUR arasında olabilir
 • Düzenli yardım : %10 veya daha fazla sakatlandıysanız düzenli yardım alırsınız. Bunun miktarı sakatlığınızın derecesine ve işi bırakmadan önceki 12 ay bıyunbca aldığınız ücrete bağlıdır
Yaralanma veya hastalanma ölüm ile neticelendiği takdirde, bu kişinin eş ve çocuklarına tazminat verilebilir.
Şayet Asbest kurbanı iseniz, Asbest Kurbanları vakfından tazminat alırsınız (FIVA: www.fiva.fr)
FNATH size kurallar ve uygulamaları hakkında gerekli danışmanlığı yapabilir. (CPAM, MSA) Sosyal Güvenlik fonunun kararlarına karşı itiraz edebilirsiniz , detaylar için FNATH’a sorunuz.

İlave bilgi için :
vosdroits.service-public.fr
www.fnath.orgKazanız veya hastalığınız iş ile ilgili değilse

İşiniz ile ilgisi olmayan bir kazanız veya hastalığınız halinde doktorunuz çalışamadığınız süre için size 3 bölümlü bir tıbbi rapor verecektir. Bunu imzaladıktan sonra iki gün içinde aşağıdaki şekilde gönderiniz :
 • Sosyal sigortaya ( CPAM-MSA) (1 ve 2nci bölümleri)
 • İş vereninize ( ve işsiz iseniz işsizlik merkezine) – ( 3ncü bölümü)

İşvereniniz haklarınızdan yararlanabilmeniz için ( çalışamadığınız süre boyunca hak ettiğiniz ücreti almanız için ) CPAM’a ücret beyanında bulunması gerekir.

Çalışamaz durunda iken, doktorunuz tedavi için dışarıya çıkmanıza izin vermediği sürece sabahları 9 -11 ve öğleden sonra 2-4 saatleri arasında evinizde bulunmanız gerekir.

Tıbbi raporunuzun süresi dolduğunda işinize dönmeniz gerekir.

İşiniz ile ilgili olmayan bir kaza veya hastalık nedeni ile kalıcı sakatlık oluşması halinde belirli şartlarda ‘department’inizin sakatlık ofisine veya sosyal sigorta fonunun sakatlık emekliliğine başvurarak haklarınızdan yararlanabilirsiniz.FNATH size kurallar ve uygulamaları hakkında gerekli danışmanlığı yapabilir. (CPAM, MSA) Sosyal Güvenlik fonunun kararlarına karşı itiraz edebilirsiniz , detaylar için FNATH’a sorunuz.

İlave bilgi için :
www.ameli.fr
www.cnsa.fr
www.fnath.orgHamilesinizHam,lelerinnöel şartlarından yararlanmak için ,şvereniniiz haila olduğunudan haberdar etmeli ve ona doğımın muhtemel tarihine de gösteren bir tıbbi rapor vermelisiniz.

İşvereniniz sizin tıbbi muayenelere gitmenize isin vermek zorundadır

Geceleri çalışmaniz ( 21.00 ile 06.00 arası) istenemez ve sağlığınızı etkileleyecek ürünlerle karşı karşıya getirilemezsiniz.

Hamileliğiniz ve doğumunız ile işe dönmenizi takip eden 4 hafta iöersinde işten çıkartılamazsınız.

İşe döndüğünüzde eski işinizi yapmanıza veya aynu seviyede ve aynı ücret konmunda başka işi yapmanız izin verilmelidir.İlave bilgi için
www.ameli-sante.fr
www.halde.fr


Ce site a été réalisé avec le soutien du ministère de la Justice.

La Fnath Mentions légales Nous contacter