La FNATH en quelques chiffres

200 000 adhérents
depuis 1921
20 000 bénévoles
 

 
French English Italian Portuguese Polish Turkish Albanian Russian Moroccan

Dostęp do usług prawniczychMożesz uzyskać bezpłatną poradę dotyczącą Twoich praw w ‘Maisons de la justice de du droit’ (Centrum Pomocy Prawnej) Stowarzyszenie Prawników FNATH także może Ci pomóc.

Pomimo tego, że system prawny jest bezpłatny, będziesz zmuszony ponieść pewne koszty, zwłaszcza koszty obrony przez adwokata. W zależności od Twoich możliwości finansowych państwo może zapewnić finansowanie pomocy adwokackiej, która pokryje :

 • całkowite koszty postępowania, jeśli Twój dochód jest niższy, niż 929 €
 • częściowe pokrycie kosztów, jeśli Twój dochód jest niższy, niż 1.393 €
Skorzystanie z usług Stowarzyszenia Pomocy Prawnej FNATH, które działa na terenie całej Francji będzie kosztować Cię mniej, niż usługi prawnika.

Więcej informacji na :
www.vos-droits.justice.gouv.fr
www.fnath.orgWypadek przy pracy

Kiedy zdarzy się wypadek w miejscu Twojej pracy musisz poinformaować o zaistniały zdarzeniu swojego pracodawcę w ciągu najbliższych 24 godzin. Twój pracodawca MUSI :
 • Natychmiast wystawić dokument uprawniający do bezpłatnej pomocy medycznej ;
 • W ciągu 48 godzin zgłosić wypadek do CPAM (fundusz ubezpieczeniowy), opisując okoliczności, w jakich zdarzył się wypadek oraz wskazując świadków wypadku. To jest obowiązek i pracodawca nie może odmówić jego wykonania.
Jeżeli CPAM nie odpowie w ciągu 30 dni Twój wypadek będzie automatycznie zaliczony do kategorii wypadków przy pracy. CPAM może wydłużyć czas oczekiwania do 2 miesięcy.

Masz prawo do otrzymania świadczeń (zasiłek na czas zwolnienia) od następnego dnia po wystąpieniu przerwy w pracy do całkowitego powrotu do zdrowia lub jego ustabilizowania.


Przed przystąpieniem do pracy musisz poddać się badaniom lekarskim. Takie badanie nazywa się ‘visite de reprise’.

Twój pracodawca nie może Cię zwolnić z powodu wypadku. Jeżeli lekarz stwierdzi brak możliwości pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku, powinieneś otrzymać nowe stanowisko w dotychczasowej firmie.

Jeżeli skutkiem zdarzenia będzie niezdolność do pracy, wówczas otrzymasz :
 • Jednorazowe odszkodowanie jeśli uszczerbek na zdrowiu nie przekracza 10%. Wysokość odszkodowania zależy od procentowej utraty zdrowia i wynosi od 388,56 € do 3884,38 € ;
 • Stałą rentę w przypadku stałego uszczerbku na zdrowiu 10% lub więcej. Wysokość renty zależeć będzie od stopnia niepełnosprawności oraz wysokości dochodów uzyskanych w ciągu 12 miesięcy poprzedzających wypadek.
Jeżeli wypadek lub choroba prowadzą do śmierci, wówczas małżonek / małżonka i dzieci mogą otrzymać rekompensatę.

FNATH może doradzić i pomóc w zakresie obowiązujących zasad i procedur. Możesz odwołać się od decyzji funduszu ubezpieczeń społecznych (CPAM, MSA). Zapytaj FNATH o szczegóły

Więcej informacji na:
vosdroits.service-public.fr
www.fnath.orgChoroba zawodowa

Twoja choroba może być uznana za związaną z wykonywaniem pracy jeżeli :
 • Jest zamieszczona w oficjalnym wykazie chorób zawodowych (wykaz obejmuje 98 schorzeń związanych z wykonywaniem pracy oraz 57 chorów związanych z pracą w rolnictwie) ;
 • Jeżeli uznany został związek choroby z pracą, a Twój stopień niepełnosprawności wynosi więcej, niż 25%.
To zależy od Ciebie (nie od Twojego pracodawcy) aby zgłosić chorobę do CPAM. Powinieneś także poinformować swojego pracodawcę o stanie zdrowia, a jeżeli pozostajesz poza miejscem pracy, także dostarczyć zwolnienie lekarskie.

Jeżeli CPAM nie odpowie w ciągu 30 dni Twoja choroba będzie automatycznie zaliczona do kategorii chorób zawodowych. CPAM może wydłużyć czas oczekiwania do 3 miesięcy.

Masz prawo do otrzymania świadczeń (zasiłek na czas zwolnienia) od następnego dnia po wystąpieniu przerwy w pracy do całkowitego powrotu do zdrowia lub jego ustabilizowania.

Koszty Twojego leczenia zostaną pokryte. Przed przystąpieniem do pracy musisz poddać się badaniom lekarskim. Takie badanie nazywa się ‘visite de reprise’.
Twój pracodawca nie może Cię zwolnić z powodu choroby. Jeżeli lekarz stwierdzi brak możliwości pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku, powinieneś otrzymać nowe stanowisko w dotychczasowej firmie.

Jeżeli skutkiem zdarzenia będzie niezdolność do pracy, wówczas otrzymasz :
 • Jednorazowe odszkodowanie jeśli uszczerbek na zdrowiu nie przekracza 10%. Wysokość odszkodowania zależy od procentowej utraty zdrowia i wynosi od 388,56 € do 3884,38 € ;
 • Stałą rentę w przypadku stałego uszczerbku na zdrowiu 10% lub więcej. Wysokość renty zależeć będzie od stopnia niepełnosprawności oraz wysokości dochodów uzyskanych w ciągu 12 miesięcy poprzedzających wypadek.
Jeżeli wypadek lub choroba prowadzą do śmierci, wówczas małżonek / małżonka i dzieci mogą otrzymać rekompensatę.
Jeżeli jesteś ofiarą choroby spowodowanej przez azbest, możesz uzyskać odszkodowanie z funduszu pomocy dla ofiar azbestu (FIVA www.fiva.fr )
FNATH może doradzić i pomóc w zakresie obowiązujących zasad i procedur. Możesz odwołać się od decyzji funduszu ubezpieczeń społecznych (CPAM, MSA). Zapytaj FNATH o szczegóły

Więcej informacji na:
vosdroits.service-public.fr
www.fnath.orgWypadek lub choroba nie związane z wykonywaniem pracy

Jeżeli zachorujesz lub będziesz mieć wypadek w żaden sposób nie związany z Twoją pracą, Twój lekarz może zaopatrzyć Cię w trzyczęściowe zwolnienie lekarskie. Po pokwitowaniu odbioru musisz wysłać je w ciągu 2 najbliższych dni :
 • Do ubezpieczenia społecznego (CPAM, MSA) – część 1 i 2
 • Do pracodawcy lub urzędu pracy (jeśli jesteś bezrobotny) – część 3
Twój pracodawca musi wysłąć zaświadczenie o zarobkach do CPAM po to, abyć mógł / mogła otrzymać zasiłek chorobowy na czas niezdolności do pracy

Pozostając na zwolnieniu musisz przebywać w domu w godzinach 9 – 11 rano oraz 2 – 4 po południu chyba, że Twój lekarz zezwoli na wychodzenie lub musisz udać się na zabiegi

Musisz wrócić do pracy niezwłocznie po upływie terminu zwolnienia lekarskiego.

W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu nabytego w wyniku wypadku lub choroby nie związanej z wykonywaniem pracy, w pewnych warunkach możesz nabyć prawo do zasiłku wypłacanego przez lokalny urząd ds. Niepełnosprawnych (MDPH) lub do renty inwalidzkiej wypłacanej przez fundusz ubezpieczenia społecznego.

FNATH może doradzić i pomóc w zakresie obowiązujących zasad i procedur. Możesz odwołać się od decyzji funduszu ubezpieczeń społecznych (CPAM, MSA). Zapytaj FNATH o szczegóły

Więcej informacji na:
www.ameli.fr
www.cnsa.fr
www.fnath.orgJeśli jesteś w ciążyAby skorzystać ze szczególnych uprawnień przysługujących kobietom w ciąży musisz poinformować pracodawcę o fakcie zajścia w ciążę oraz dostarczyć zaświadczenie lekraskie z przewidywaną datą porodu.

Twój pracodawca musi umożliwić Ci wykonanie badania lekarskiego

Nie wolno Ci pracować w nocy (między 21:00, a 06:00) i nie wolno Ci pracować przy produktach niebezpiecznych dla zdrowia.

Nie możesz być zwolniona z pracy w okresie ciąży, urlopu macierzyńskiego oraz w ciągu pierwszych czterech tygodni po powrocie do pracy

Po powrocie do pracy musisz być zatrudniona na dotychczasowym lub równorzędnym stanowisku z takim samym poziomem uposażeniaWięcej informacji na:
www.ameli-sante.fr
www.halde.fr


Ce site a été réalisé avec le soutien du ministère de la Justice.

La Fnath Mentions légales Nous contacter